Käyttöönottomittaukset
käytännössä -koulutus

Käyttöönottomittaukset käytännössä -koulutus on loistava apu mittausten opetteluun paitsi teoriassa, myös käytännössä. Vastuuta sähkölaitteiston turvallisuudesta ei voida siirtää käyttäjälle, vaan osaava sähköurakointiliike tarkastaa aina itse asennustensa turvallisuuden ja toimivuuden.

Koulutuksen sisältö

Säädökset ja vaatimukset muuttuvat ja lisääntyvät vuosi vuodelta. Nykyään jokaisen sähköasentajan tulisi hallita käyttöönottotarkastusten vaatimukset sekä mittausten suorittaminen ja dokumentointi.

KOULUTUKSEN HYÖDYT

Koulutus antaa valmiudet suorittaa tarvittavat käyttöönottomittaukset turvallisesti, kustannustehokkaasti ja vaatimusten mukaisesti. Koulutuksessa annetaan myös vinkkejä uusien toimintatapojen ja mittausjärjestelyiden käyttöön. Tämä säästää helposti paitsi vaivaa, niin myös selvää rahaa, sillä tarvittavat mittaukset on mahdollista toteuttaa nopeammin ja luotettavammin.

KENELLE KOULUTUS SOPII

Koulutus soveltuu kaikille mittauksia suorittaville, niitä organisoiville ja tilaaville tahoille. Nykyään jokaisen asentajan tulisi hallita mittauksen perusteet!

Ohjelma

8:00

Ilmoittautuminen ja kahvit

8:30

Käyttöönottotarkastuksia koskevat määräykset ja vastuukysymykset (SFS 6000:2012)

Aistinvarainen tarkastus
Eristysvastusmittaus
Suojajohtimen jatkuvuuden mittaus
Syötön automaattisen poiskytkennän toiminnan tarkastaminen
Vikavirtasuojalaitteiden testaus

9:45

Kahvitauko

10:00

Käyttöönottotarkastusten määräyksien läpikäynti jatkuu

Toiminnalliset testit
Jännitteen napaisuuden ja kiertosuunnan selvittäminen
Muut vaatimukset ja erikoismittaukset

11:00

Lounas

11:45

Mittaussuunnitelman laadinta ja mittauspöytäkirjan läpikäynti

12:15

Käytännön mittausharjoitukset testilaitteistolle

14:00

Kahvi

14:15

Mittausharjoitukset jatkuvat

15:15

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan täyttö

15:45

Yhteenveto päivästä ja palautekeskustelu

Koulutuksen tiedot

Alkavat koulutukset näet kurssikalenterista
240 € / hlö
12 henkilöä
8 h