SÄHKÖPALOJEN ENNALTATORJUNTA

Sähköpalojen ennaltatorjunta -koulutus pelastusviranomaisille, poliiseille ja vakuutusalalle sekä kiinteistöjen kunnossapidosta vastaaville henkilöille.

Koulutuksen sisältö

 

Kenelle koulutus soveltuu

Pelastusalalle, poliisille ja kiinteistöjen kunnossapidosta vastaaville suunnattu sähköpalojen ennaltatorjunnan-koulutus on osa Sähköpeto® koulutusohjelmaa, joka rakentuu kolmesta koulutuskokonaisuudesta; perustason koulutuksesta (verkkokoulutus), asiantuntijakoulutuksesta (8h) ja sähköpalojen palontutkinta-koulutuksesta (3 pv.).

Koulutuksen hyödyt

Sähköpeto® -ohjelman kokonaistavoitteena on kouluttaa ihmisiä tunnistamaan sähköisiä riskejä ja siten ennaltaehkäistä sähkön aiheuttamia tulipaloja sekä vähentää niiden aiheuttamia henkilö- ja omaisuusvahinkoja Suomessa.

Asiantuntijatasolla perehdytään tarkemmin sähköisiin ilmiöihin ja sähköisiin syttymismekanismeihin.

Koulutuksen tavoitteena on oppia sähköpalotutkinnan perusteet ja käytännön tutkimusmenetelmät siten, että pystytään tukemaan palontukintatiimin työtä sähköalan asiantuntijana esim. viranomaisyhteistyössä. Ilman sähköalan koulutusta mukana oleville tavoitteena on syventää ymmärrystä sähköisistä ilmiöistä, sähköpalotutkijan työstä ja sen erityispiirteistä ja tarpeista.

 

Koulutusohjelman tuottamisesta ja toteutuksesta vastaa Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry ja sen on rahoittanut Palosuojelurahasto ja Palosuojelun edistämissäätiö.

Ammattilaistason koulutuksia järjestää palopäällystöliitto yhdessä Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n jäsenyritysten kanssa. Tämän lisäksi koulutustilaisuuksia järjestävät muutamat sähköpalotutkintaa tekevät koulutusorganisaatiot.

Kurssista saa todistuksen, joka kelpaa myös pohjaksi sähköpalontutkintakoulutukseen.

Ohjelma

8:15

Ilmoittautuminen ja aamukahvit

8:30

Sähkö palon aiheuttajana
Sähköpalot fysikaalisena ilmiönä

9:15

Sähkölaitteistojen syttymisriskit ja niiltä suojautuminen

• Sähköisten suojausmenetelmien periaatteet sähköisiä syttymisriskejä vastaan

10:00

Tauko

10:15

Sähkölaitteistojen syttymisriskit ja niiltä suojautuminen

• Sähköpalojen syttymisriskejä aiheuttavat sähköilmiöt
• Ylijännitteet ja yliaallot

11:15

Lounas

12:00

Palokatkot ja rakennusten paloturvallisuus

12:45

Kaapeleiden ja sähkölaitteiden palonkesto

13:30

Kahvitauko

14:00

Sähköisten paloriskien ennalta ehkäisyn huomioiminen sähkölaitteiston hoidossa ja kunnossapidossa sekä käytössä

• Aistinvarainen havainnointi sähkö- ja palotarkastuksissa
• Mittaavat kunnossapidon keinot ja havainnot
• Kunnossapitomenetelmiä rakennustyypeittäin

14:45-15:30

Harjoituskoe

• Harjoituskoe ja sen läpikäynti yhdessä kouluttajan kanssa perustason ja ammattilaistason aihepiireistä

Koulutuksen tiedot

Alkavat koulutukset näet kurssikalenterista
197€/hlö + alv 24%
20 hlö
8 h