Sähköturvallisuustutkinto 1

Sähköturvallisuustutkinnolla tutkinnon suorittanut osoittaa, että sähköalan ammattilainen tuntee sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet. Tutkinnoissa edellytetään tutkintovaatimusten ja yleisen sähkötekniikan osaamista.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto on kaksiosainen. Hyväksytty suoritus edellyttää, että saat molemmista osista erikseen noin kaksi kolmasosaa maksimipistemäärästä.

Tutkintotilaisuudet

Tutkintotilaisuus kestää kolme tuntia. Voit saada tutkinnon suorittamiseen lisäaikaa yhden tunnin, jos äidinkielesi on muu kuin suomi tai ruotsi tai jos sinulla on todistettavasti lukihäiriö. Ilmoita mahdollisesta lisäajan tarpeestasi samalla kun ilmoittaudut suorittamaan tutkintoa.

Jokaisen tutkintoon osallistuvan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä saapuessaan tutkintotilaisuuteen (passi, kuvallinen henkilökortti tai ajokortti).

Opiskelijoilla on mahdollisuus saada 50% alennus tutkintomaksusta esittäessään virallisen, voimassa olevan opiskelijakortin saapuessaan tutkintotilaisuuteen.

Tutkintoon mukaan otettava materiaali

Voit ottaa tutkintotilaisuuteen mukaan ja pitää tilaisuudessa esillä seuraavia:

 • julkaisut, jotka sisältyvät tutkintovaatimuksiin
 • alaa koskeva kirjallisuus tai muu aineisto, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja.

Sähköturvallisuustutkinto 1:n sisältyvät sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet:

 • Lait ja asetukset
 • Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)
 • Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016)
 • Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)
 • Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016)
 • Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016)

Lait ja asetuksen löydät Tukesin säädöstietopalvelusta.

Standardit

 • SFS 6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset
 • SFS 6002 (3. painos, 2015) Sähkötyöturvallisuus
 • SFS käsikirja 601 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot. Sisältää standardin SFS 6001 (2015) Suurjännitesähköasennukset ja perusvaatimukset ilmajohtostandardeista

Muut julkaisut

 • STUL ry:n julkaisu: D1-2017 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista
 • Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

Ohjelma

12:00-15:00

Sähköturvallisuustutkinto 1

Koulutuksen tiedot

Alkavat koulutukset näet kurssikalenterista
290 € (sis. alv 24%)
max 30 hlö
12:00-15:00 (3 h)