SFS 6000 Pienjänniteasennukset, uudet elokuussa 2017 voimaan tulleet muutokset

Sähköasennusmääräykset ja -säädökset uusiutuvat huimaa vauhtia. Jokaisen sähköasentajan, suunnittelijan ja työnjohdon tulee tietää kulloinkin voimassaolevat säädökset ja määräykset.

Koulutuksen sisältö

Lisäksi yrityksellä tulee olla käytettävissään kaikki Turvallisuus- ja kemikaaliviraston vahvistamat sähköalan standardit, siltä osin, millaisia sähköasennuksia kyseinen yritys suunnittelee tai toteuttaa.

SSEP Finland kouluttaa sähköalan ammattilaisille kattavasti uudistuneet sähköalan säädökset ja standardit. Kouluttajana toimii valtuutettu tarkastaja Juha Alhainen, joka on laajalla rintamalla myös sähköalan standardien uudistustyössä ja antamassa lausuntoja uusista voimaantulevista muutoksista.

Koulutuksen hyödyt

Koulutus antaa tiedot pienjänniteasennuksia koskevista uusista velvoittavista muutoksista. Koulutuksessa kerrataan myös vanhoja, jo voimassa olevia säädöksiä, joissa on havaittu useita puutteita sähkölaitteistojen tarkastusten yhteydessä. Lisäksi kurssilla käydään läpi mahdollisia ongelmakohtia ja epäselviä tulkintakysymyksiä.

Kenelle koulutus soveltuu

Koulutus soveltuu kaikille pienjännitesähköasennuksia (<1000V) suunnitteleville, suorittaville, niitä organisoiville ja tilaaville tahoille. Jokaisen sähkösuunnittelijan ja – asentajan tulee hallita voimassaolevat sähköasennusmääräykset.

SSEP Finland Oy, kouluttaa sähköalan ammattilaiset!

Ohjelma

8:00

Ilmoittautuminen ja kahvit

8:30

Sähkölaitteistoille ja – järjestelmille asetetut turvallisuusvaatimukset

8:45

Suojausvaatimukset ja sen uudet vaatimukset

• suojaus sähköiskulta
• vikavirtasuojaus, oikosulkusuojaus ja ylijännitesuojaus
• laskentaesimerkkien läpikäynti

9:30

Kahvitauko

9:45

Kaapeleiden kuormitettavuus ja kaapeleiden luokittelu sekä palosuojauksen vaatimukset

11:00

Lounas

11:45

Maadoitukset ja potentiaalintasaukset

12:15

Tarkastuksia koskevat vaatimukset

14:00

Kahvi

14:15

Erityistiloja koskevat kunnossapito- ja käyttöönottotarkastukset

15:15

Erityisiä sähköjärjestelmiä ja – laitteistoja koskevat määräykset

15:45

Yhteenveto päivästä ja palautekeskustelu

Koulutuksen tiedot

Alkavat koulutukset näet kurssikalenterista
240 € / hlö
12 henkilöä
8 h