SFS 6000 Pienjänniteasennukset sekä uusimmat voimaan tulleet muutokset

Sähköasennusmääräykset ja -säädökset uusiutuvat huimaa vauhtia. Jokaisen sähköasentajan, suunnittelijan ja työnjohdon tulee tietää kulloinkin voimassaolevat säädökset ja määräykset.

Koulutuksen sisältö

Lisäksi yrityksellä tulee olla käytettävissään kaikki Turvallisuus- ja kemikaaliviraston vahvistamat sähköalan standardit, siltä osin, millaisia sähköasennuksia kyseinen yritys suunnittelee tai toteuttaa.

SSEP Finland kouluttaa sähköalan ammattilaisille kattavasti uudistuneet sähköalan säädökset ja standardit. Kouluttajana toimii valtuutettu tarkastaja Juha Alhainen, joka on laajalla rintamalla myös sähköalan standardien uudistustyössä ja antamassa lausuntoja uusista voimaantulevista muutoksista.

Koulutuksen hyödyt

Koulutus antaa tiedot pienjänniteasennuksia koskevista uusista velvoittavista muutoksista. Koulutuksessa kerrataan myös vanhoja, jo voimassa olevia säädöksiä, joissa on havaittu useita puutteita sähkölaitteistojen tarkastusten yhteydessä. Lisäksi kurssilla käydään läpi mahdollisia ongelmakohtia ja epäselviä tulkintakysymyksiä.

Kenelle koulutus soveltuu

Koulutus soveltuu kaikille pienjännitesähköasennuksia (<1000V) suunnitteleville, suorittaville, niitä organisoiville ja tilaaville tahoille. Jokaisen sähkösuunnittelijan ja – asentajan tulee hallita voimassaolevat sähköasennusmääräykset.

SSEP Finland Oy, kouluttaa sähköalan ammattilaiset!

Ohjelma

8:00

Ilmoittautuminen ja kahvit

8:30

Sähkölaitteistoille ja – järjestelmille asetetut turvallisuusvaatimukset

8:45

Suojausvaatimukset ja sen uudet vaatimukset

• suojaus sähköiskulta
• vikavirtasuojaus ja oikosulkusuojaus
• ylivirtasuojien vaatimukset
• selektiivisyys

9:30

Kahvitauko

9:45

Suojausvaatimukset ja sen uudet vaatimukset

• ylijännitesuojaus
• laskentaesimerkkien läpikäynti

11:00

Lounas

11:45

Turvajärjestelmät
Peseytymis- ja suihkutilat

12:15

Palosuojauksia koskevat suositukset ja vaatimukset

• valokaarivikasuoja
• liesiturvalaitteet

14:00

Kahvi

14:15

Johdinjärjestelmien suositukset ja vaatimukset

• johdinvärit
• asennustavat ja kuormitettavuudet
• kaapelien palosuojaus ja toiminta tulipalossa

15:15

Erityisiä sähköjärjestelmiä ja – laitteistoja koskevat määräykset

• aurinkosähköjärjestelmät
• sähköajoneuvojen latausjärjestelmät

15:45

Yhteenveto päivästä ja palautekeskustelu

Koulutuksen tiedot

Alkavat koulutukset näet kurssikalenterista
240 € / hlö
12 henkilöä
8 h