SFS 6001 Suurjänniteasennukset sekä uusimmat voimaan tulleet muutokset

Sähköasennusmääräykset ja -säädökset uusiutuvat huimaa vauhtia. Jokaisen sähköasentajan, suunnittelijan ja työnjohdon tulee tietää kulloinkin voimassaolevat säädökset ja määräykset.

Koulutuksen sisältö

SSEP Finland kouluttaa sähköalan ammattilaisille kattavasti myös suurjänniteasennuksiin liittyvät sähköalan säädökset ja standardit. Kouluttajana toimii valtuutettu tarkastaja Juha Alhainen, joka tarkastaa vuosittain useita kymmeniä suurjännitelaitteistoja ja -asennuksia sekä on mukana myös sähköalan standardien uudistustyössä.

Koulutuksen hyödyt

Koulutus antaa tiedot suurjänniteasennuksiin tulevista uusista velvoittavista muutoksista. Koulutuksessa kerrataan myös vanhoja jo voimassaolevia säädöksiä, joissa on havaittu useita puutteita sähkölaitteistojen tarkastusten yhteydessä. Lisäksi kurssilla käydään läpi mahdollisia ongelmakohtia ja epäselviä tulkintakysymyksiä

Kenelle koulutus soveltuu

Koulutus soveltuu kaikille suurjännitesähköasennuksia (>1000V) suunnitteleville, suorittaville, niitä organisoiville ja tilaaville tahoille. Jokaisen sähkösuunnittelijan ja – asentajan tulee hallita voimassaolevat sähköasennusmääräykset.

SSEP Finland Oy, kouluttaa sähköalan ammattilaiset!

Ohjelma

8:00

Ilmoittautuminen ja kahvit

8:30

Suurjännitesähkölaitteistoille ja -järjestelmille asetetut turvallisuusvaatimukset

8:45

SFS 6001 perusvaatimukset

sähköiset-, mekaaniset- ja ilmastolliset vaatimukset sekä eritystaso

9:30

Kahvitauko

9:45

SFS 6001 perusvaatimukset

laitteet ja laitteistot, etäisyydet sekä rakennuksia koskevat vaatimukset

11:00

Lounas

11:45

Turvajärjestelmien ja -toimenpiteiden sekä apu- ja ohjausjärjestelmien vaatimukset

• kosketussuojaus ja kosketusjännitesuojaus sekä suojaus sähköiskulta
• tunnistaminen ja merkintä
• tasa- ja vaihtosähkösyötöt

14:00

Kahvi

14:15

Maadoitusjärjestelmien vaatimukset

15:15

Suurjännitejärjestelmien mittaus, tarkastus ja testaus

15:45

Yhteenveto päivästä ja palautekeskustelu

Koulutuksen tiedot

Alkavat koulutukset näet kurssikalenterista
240 € / hlö
12 henkilöä
8 h