SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus sekä uusimmat voimaantulleet muutokset

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus on kaikille Suomessa sähköalan töitä tekeville pakollinen koulutus. Koulutus on uusittava vähintään viiden vuoden välein.

Koulutuksen sisältö

SSEP Finland kouluttaa sähköalan ammattilaiset kattavasti myös sähköturvallisuuskoulutuksen osalta. Kouluttajana toimii valtuutettu tarkastaja Juha Alhainen, joka on mukana myös lukuisissa sähköturvallisuusfoorumeissa.

Koulutuksen hyödyt

Yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus sisältää mm. sähkön aiheuttamat vaarat, sähköistä johtuvat tapaturmat ja sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset. Koulutus antaa perusteet toimia ja suorittaa sähköasennuksia turvallisesti. Lisäksi sähköalan yritys täyttää koulutuksen myötä myös sähköturvallisuuslain mukaisen velvoitteen yleisestä sähköturvallisuuskoulutuksesta.

Kenelle koulutus soveltuu

Koulutus soveltuu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

SSEP Finland Oy, kouluttaa sähköalan ammattilaiset!

Ohjelma

8:00

Ilmoittautuminen ja kahvit

8:30

Sähkön vaarat

8:45

SFS 6002 perusvaatimukset ja muut sähköturvallisuutta koskevat säädökset

9:30

Kahvitauko

9:45

Sähköalan ammattitaitovaatimukset, vastuut ja tehtävät

11:00

Lounas

11:45

Yleiset SFS 6002 periaatteet

• Työskentely jännitteettömänä
• Työ jännitteisten osien läheisyydessä
• Jännitetyö

14:00

Kahvi

14:15

Työskentely- ja kunnossapitokäytännöt

15:15

Kirjallinen koe

15:45

Yhteenveto päivästä ja palautekeskustelu

Koulutuksen tiedot

Alkavat koulutukset näet kurssikalenterista
240 € / hlö
max 18
8 h