SÄTKY® Suurjännitetöiden sähkötyöturvallisuus

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus standardi velvoittaa, että sähköturvallisuuskoulutuksen sisällöstä tulee ottaa huomioon ne tehtävät, joissa koulutukseen osallistuvat henkilöt toimivat.

Koulutuksen sisältö

Suurjännitelaitteistoissa työskenteleville henkilöille suositellaan koulutukseen sisältyvän alalla yleisesti käytössä olevat käyttötoiminnan yhteiset turvallisuusperiaatteet.

SSEP Finland kouluttaa sähköalan ammattilaiset kattavasti myös suurjänniteasennuksia koskevan sähköturvallisuuskoulutuksen osalta. Kouluttajana toimii valtuutettu tarkastaja Juha Alhainen, joka on mukana myös lukuisissa sähköturvallisuusfoorumeissa.

Koulutuksen hyödyt

SFS 6002 suurjännitesähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus sisältää mm. sähkön aiheuttamat vaarat, sähköistä johtuvat tapaturmat ja suurjännitetöiden sähköturvallisuuteen ja käyttötöihin liittyvän suunnittelun ja toteutuksen erityispiirteet. Koulutus antaa perusteet toimia ja suorittaa sähköasennuksia turvallisesti. Lisäksi sähköalan yritys täyttää koulutuksen myötä myös sähköturvallisuuslain ja Sähkötyöturvallisuusstandardin velvoitteen toimialakohtaisesta sähköturvallisuuskoulutuksesta.

Kenelle koulutus soveltuu

Koulutus soveltuu kaikille sähköalan suurjännitetöitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

SSEP Finland Oy, kouluttaa sähköalan ammattilaiset!

Ohjelma

8:00

Ilmoittautuminen ja kahvit

8:30

Suurjännitetöiden vaarat ja sähkötapaturmat

8:45

Suurjännitetöiden termistö ja sähköturvallisuusriskien tunnistaminen

9:30

Kahvitauko

9:45

Kytkentöjen ja suurjännitetöiden ennakkosuunnittelu

11:00

Lounas

11:45

Kytkentätyöt ja töiden toteuttaminen

14:00

Kahvitauko

14:15

Suurjännitetyöt kohteessa

15:15

Kirjallinen koe

15:45

Yhteenveto päivästä ja palautekeskustelu

Koulutuksen tiedot

Alkavat koulutukset näet kurssikalenterista
240 € / hlö
12 henkilöä
8 h