ATEX-tilojen räjähdyssuojausasiakirjat

Räjähdyssuojausasiakirja on laadittava kaikille työpaikoille, joilla käsitellään palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä, jotka voivat aiheuttaa räjähdys- tai palovaaran. Räjähdysvaaran arvioinnissa on syytä nojata aina ammattilaisten apuun. Toteutamme räjähdyssuojausasiakirjat niin uusiin kohteisiin kuin vanhoinkin tiloihin.

Tyypillisimpiä pölyräjähdysvaarallisia tiloja ovat esimerkiksi puuverstaat, viljakuivaamot sekä elintarviketeollisuuden tuotantotilat. Neste- tai kaasuräjähdysvaarallisia tiloja sen sijaan ovat usein tilat, joissa säilytetään tai käytetään runsaasti kemikaaleja. Velvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen (576/2003). Räjähdysvaarallisia tiloja käsitellään yleisesti myös ATEX-olosuhde ja –laitedirektiiveissä.

Turvallisimman lopputuloksen aikaan saamiseksi sisällytämme räjähdyssuojausasiakirjan laadintaan aina seuraavat työvaiheet:

Räjähdysvaaran arviointi

Selvitämme yhdessä kiinteistön haltijan kanssa, voiko yrityksessä olevat syttyvät nesteet, syttyvät kaasut ja syttyvät pölyt aiheuttaa räjähdyskelpoisia ilmaseoksia. Kuvaamme lisäksi tilanteet, joissa syttyvät nesteet, syttyvät kaasut ja syttyvät pölyt voivat aiheuttaa räjähdyskelpoisia ilmaseoksia.

Räjähdyssuojausasiakirjan laadinta

Arvioimme mahdollisen räjähdyksen vaikutusten laajuuden perustuen riskien arviointiin. Selvitämme lisäksi ne toimenpiteet, joilla estetään tai rajoitetaan räjähdyskelpoisten ilmaseosten muodostumista. Tarvittaessa konsultoimme myös kiinteistön haltijaa toimenpiteiden toteuttamisesta.

Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu

Räjähdysvaaralliset tilat tulee luokitella, jotta räjähdysvaara osataan ottaa huomioon tilakohtaisia laitevalintoja ja prosesseja suunniteltaessa. Olemassa olevissa kiinteistöissä osallistumme myös tilojen merkintöintiin. Luetteloimme myös tilaluokitellulla alueella käytettävät sähkö- ja mekaaniset laitteet ja arvioimme tarvittaessa näiden laitteiden vaatimustenmukaisuuden.

Räjähdyssuojaustoimenpiteiden läpikäynti

Käymme tilaajan kanssa aina henkilökohtaisesti läpi toimenpiteet, joita tarvitaan räjähdysvaaran estämiseksi. Teemme tarvittaessa korjaukset suunnitelmiin ja opastamme tilaajaa pätevien ATEX-velvoitteet omaavien urakoitsijoiden valinnassa.

Räjähdyssuojaustoimenpiteiden toteutus ja valvonta

Räjähdyssuojausasiakirjakin on vain paperia, ellei vaaroja todella poisteta. Välillä vaarojen poistamiseen riittää siivousvälien lyhentäminen, keskusten säännöllinen lämpökuvaus tai joku muu organisatorinen toimenpide. Oli toimenpide mikä tahansa, se tulee toteuttaa. Jotta räjähdysvaaran riski saadaan todella poistettua, valvomme myös toimenpiteiden toteutuksen ja opastamme tarvittaessa yrityksen kunnossapito- tai käyttöhenkilöstöä turvallisiin käytäntöihin.

 

SSEP Finland Oy, sähkölaitteistojen vaativien käyttöolosuhteiden asiantuntija.

Tarvitsetko apua tai lisätietoja?
Onko sinulla projekti tai ongelma, johon tarvitset apua? Ota rohkeasti yhteyttä.
Puh. +358 (0)50 5540 865
toimisto@ssep.fi