Käytönjohtajapalvelut

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytönjohtaja, kun sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia tai sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Käytönjohtajan ei tule olla pelkkä nimi paperissa, vaan asiantuntija, joka huolehtii sähkölaitteiston turvallisuudesta sekä opastaa sen haltijaa laitteiston ylläpidossa ja korjauksissa sekä tulevissa investoinneissa.

Käytönjohtajapalveluiden sisältö

Hyvin hoidettuna käytönjohtaja osallistuu aktiivisesti kiinteistön sähkölaitteiston kehittämiseen ja ylläpitoon. SSEP Finland Oy:lla käytönjohtajapalveluihin kuuluvat lisäksi kaksi turvallisuuskierrosta vuosittain, joiden tuloksena laitteiston haltija saa aina raportoinnin havaituista puutteista ja kehitysehdotuksista.

Laaja-alaista osaamista

SSEP Finland Oy:llä käytönjohtajuuksista vastaa valtuutettu tarkastaja Juha Alhainen, jolla on rajoittamattoman S1-sähköpätevyyden lisäksi myös sähkölaitteistojen kuntotutkijan- ja lämpökuvaajan pätevyydet. Juha on koulutukseltaan automaatioasentaja, automaatio- ja sähkötekniikan insinööri (AMK) sekä sähkövoimatekniikan DI.

Käytönjohtajan tehtävät

SSEP Finland Oy:ltä saat asiantuntevan ja asiakasystävällisen käytönjohtajapalvelun. Palveluidemme avulla varmistat sähkölaitteistosi turvallisen ja häiriöttömän käytön sekä maksimoit laitteistosi luotettavuuden ja käytettävyyden. SSEP Finland Oy:llä käytönjohtaja valvoo, että;

  • Sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä
  • Sähkölaitteiston kuntoa valvotaan riittävästi esim. säännöllisillä huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvilla katselmuksilla. Sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti
  • Sähkölaitteiston käyttötöitä ja niihin rinnastettavia töitä itsenäisesti tekevillä ja valvovilla henkilöillä on riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito ja että henkilöt ovat opastetut tehtäviinsä.
  • Sähkölaitteistolle on olemassa sähköturvallisuuden ylläpitävä kalenteriaikaan sidottu kunnossapito-ohjelma.
  • Sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle tehdään huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet. Ohjelman mukaisten töiden suorituksesta pidetään kirjaa.
  • Sähkölaitteistolle suoritetaan säädösten edellyttämät määräaikaistarkastukset. Pöytäkirjoissa mahdollisesti todetut puutteet korjataan.
  • Säädösten edellyttämät käyttöönotto- ja varmennustarkastukset lisäys-, muutos- sekä laajennus-töille on tehty. Haltijalle on luovutettu tarkastuspöytäkirjat ja havaitut puutteet on korjattu.
  • Haltijan velvoitteisiin kuuluvat ilmoitukset tehdään.
  • Sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja ajan tasalla. Käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat.

SSEP Finland Oy, vaativien sähköjärjestelmien tuki ja käytönjohtajapalveluiden asiantuntija

Tarvitsetko apua tai lisätietoja?
Onko sinulla projekti tai ongelma, johon tarvitset apua? Ota rohkeasti yhteyttä.
Puh. +358 (0)50 5540 865
toimisto@ssep.fi