Palonsyyntutkinta

Tulipalo on aina tragedia asianomaisille. Meidän toimesta jokainen kohde tutkitaan tarkasti ja järjestelmällisesti. Autamme sekä viranomaisia, vakuutusyhtiöitä että yksityisiä kiinteistön omistajia selvittämään hankalatkin tulipalot ja niiden syttymissyyt. Erikoisosaamisemme on sähköpaloissa.

Erikoisosaamisena sähköpalot

Sähkö oli syttymisenergiana viranomaisten Pronto-tilastojen ja Tukesin vuonna 2015 tekemän selvityksen mukaan jo 49 %:ssa kaikista rakennuspaloista tai –palovaaroista. Sähköisten syttymissyiden löytäminen tai niiden poissulkeminen kuuluu rutiineihimme. Sähköpalot tutkii tai tarvittaessa konsultoi kiinteistön haltijaa SSEP Finland Oy:n valtuutettu tarkastaja Juha Alhainen, jolla on 14 vuoden koulutus sähköalalta sekä useita lisäkoulutuksia palontutkinnasta mm. Suomessa, Ruotsissa ja Britanniassa. Juha on lisäksi Suomen palontutkijat ry:n ja kansainvälisen palontutkintajärjestön IAAI:n jäsen ja itsekin aktiivinen kouluttaja sähköalalla.

Perinpohjaista palonsyyntutkintaa

Palonsyyntutkinta ei ole arvailua, vaan vaatii rutiineja, järjestelmällisyyttä ja asennetta. Käymme aina läpi järjestelmällisesti koko kiinteistön, kartoitamme syttymispaikan ja –syyn, emmekä jätä tutkintaa kesken. Meille ei riitä pelkkä syttymissyyn löytäminen, vaan pyrimme aina kartoittamaan yhdessä asiakkaan kanssa, liittyykö syttymissyyhyn myös jotain välillistä, johon puuttumalla vastaavat palot voitaisiin tulevaisuudessa estää. Käytössämme on myös kaksi erillistä ja puolueetonta laboratoriota, joiden avulla voimme tarvittaessa tutkia hyvinkin tarkoin ottamiamme palonäytteitä. Lisäksi käytämme runsaasti eri mittalaitteita apuna selvittämään sähköisiä syttymissyitä.

Tavoitteena estää tulipaloja

Palonsyyntutkinnan tavoitteena on ensisijaisesti estää tulipaloja tulevaisuudessa. Siihen päästäksemme, myös palon syttymissyy ja paloon johtaneet muut toimenpiteet ja teot, on syytä tutkia tarkasti. Vain oppimalla virheistämme, voimme estää niitä tapahtumasta uudelleen.

Palontutkinnan vaiheet

Sisällytämme palontutkintaan aina vähintään seuraavat vaiheet:

  • Paikkatutkinta
  • Henkilöhaastattelut
  • Kirjallisten todisteiden läpikäynti
  • Syttymispaikan ja -syyn selvittäminen
  • Kannanotto vastuukysymyksiin
  • Toimenpide-ehdotukset, miten tapahtuma olisi tulevaisuudessa estettävissä
  • Raportointi

Ota yhteyttä, jos haluat laadukasta palontutkintaa.

SSEP Finland Oy, sähköisten syttymissyiden erityisasiantuntija.

Tarvitsetko apua tai lisätietoja?
Onko sinulla projekti tai ongelma, johon tarvitset apua? Ota rohkeasti yhteyttä.
Puh. +358 (0)50 5540 865
toimisto@ssep.fi