Sähkötariffien ja – käyttötarkoitusten selvitykset

Sähköverkkoyhtiöiden hinnoitteluperusteet vaihtelevat riippuen kiinteistön sähköliittymälle valitusta sähkötariffista ja kiinteistön pääsulakekoosta sekä liityntätavasta. Vanha ja hyväksi havaittu liittymä ei aina ole kuitenkaan käyttötarkoitusta vastaava, vaan kiinteistössä voidaan joutua maksamaan jopa tuhansia euroja vuodessa ylimääräisiä kustannuksia väärän tariffi- ja pääsulakeratkaisun takia.

Yleisimmät tariffituotteet ja niiden soveltuvuus

Jakeluverkkoyhtiöiden tariffituotteet ja hinnoittelumallit vaihtelevat, mutta yleisimmät tariffituotteet ja niiden hinnoittelun perusteet ovat silti melko yhtenevät. Alla olevat esimerkit ovat Rovakaira Oy:n jakeluverkon tariffivaihtoehdoista.

Yleissähkö

Yleissähkö soveltuu kotitaloussähkön ja vähäisen sähkölämmityksen kotitalouksiin. Yleissähkön kulutusmaksu on aina sama riippumatta vuorokauden- ja vuodenajasta.

Aikasähkö

Yöaikaan eli klo 22.00 – 7.00 välisenä aikana sähköenergian hinta on edullisempi. Aikasähkö soveltuu sähkölämmitettäviin kotitalouksiin, joissa sähkölämmityskuormia voidaan ohjata halvemmalle yöajalle ja vuotuinen sähkönkulutus on yli 15 000 kWh.

Kausisähkö

Talviarkipäivän kWh-hinta 1.11. – 31.3 maanantaista lauantaihin klo 7.00 – 22.00 on korkeampi kuin muuna aikana. Kausisähkö soveltuu talouksiin, joissa vuotuinen kulutus on yli 15 000 kWh painottuen kesäajalle ja kalliimman talviarkipäivän sähkön käyttöä on mahdollista rajoittaa.

Tehosähkö

Soveltuu suurille kiinteistöille, esim. teollisuuteen, joissa jaottelu on 4-aikainen ja perus- sekä energiahintojen lisäksi on käytössä tehomaksu.

Liittymän pääsulakekoko

On tilanteita, jolloin joko kiinteistön käyttötarkoitus on muuttunut tai kiinteistön liittymä on muuten vain mitoitettu liian suureksi. SSEP Finland Oy voi kuitenkin tarkistaa myös liittymän koon oikeellisuuden ja verrata sitä todellisiin kulutustietoihin. Vertailun tuloksena liittymää voidaan mahdollisesti pienentää, mikä voi säästää sähköliittymän kuukausimaksuissa jopa useita satoja euroja vuodessa.

Loistehomaksu kuriin

Käytettävän sähkötariffin ja pääsulakekoon lisäksi kiinteistössä saattaa olla loistehoa tuottavaa tai kuluttavaa kuormaa. Verkkoyhtiöt ovat viime vuosina kiristäneet vaatimuksiaan loistehon käyttöä kohtaan ja yhä useammat kiinteistön omistajat maksavat tietämättään lisähintaa käyttämästään loistehosta. Lisäksi loisteho lisää kiinteistön kaapelien ja keskusten kuormittumista. Vaikka loisteho ei näy käyttäjälle, me SSEP Finland Oy:ssä voimme mitata ja analysoida loistehon kulutuksen ja konsultoimaan, miten voitte välttää loistehon käytöstä johtuvat maksut tulevaisuudessa.

SSEP Finland Oy, ota yhteyttä, jos epäilet maksavasi ylimääräistä sähkölaskussasi.

Tarvitsetko apua tai lisätietoja?
Onko sinulla projekti tai ongelma, johon tarvitset apua? Ota rohkeasti yhteyttä.
Puh. +358 (0)50 5540 865
toimisto@ssep.fi