Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat

Ennen rakennus- tai saneeraushankkeisiin ryhtymistä on suositeltavaa selvittää tarve alan ammattilaisen kanssa. Sähkö-, tietoliikenne- ja talotekniset järjestelmät ovat oleellinen ja merkittävä osa rakennusta ja piha-alueita. Hankkeen suunnittelutason määrittely ennen varsinaista hankkeen aloittamista auttaa myös kustannusarvion laadinnassa ja säästää kokonaiskustannuksissa.

Tarveselvitys

Ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä on syytä selvittää alueen ja kiinteistön tilankäytön tehokkuus ja rakennettavien tai saneerattavien tilojen tarpeenmukaisuus ja käyttötarkoitus. Myös sähköiset järjestelmät on syytä ottaa huomioon jo tässä vaiheessa. Pienillä yksityiskohdilla ja ratkaisuilla voidaan säästää niin energian kuin hankintojenkin osalta. Näihin asioihin on syytä perehtyä ennen kuin kuokka on jo maassa ja lattiavalut tehty.

Hankesuunnitelma

Kun tarve on kartoitettu, on helppo määritellä varsinaiset hankesuunnitelman tavoitteet ja tavoitteisiin perustuvat erilaiset toiminnalliset ja tekniset toteutusmahdollisuudet. Saneerauksen ollessa kyseessä, määrittelemme myös kiinteistön sähköjärjestelmien kunnon ja oletetun käyttöiän. Tämä voidaan tehdä joko hankesuunnitelman yhteydessä tai kokonaan erillisenä sähköjärjestelmien kuntoarviona. Hankesuunnitelmassa otetaan myös kantaa viranomaisten ja määräysten asettamiin rajoitteisiin ja reunaehtoihin. Suunnitelmassa esitetään lisäksi hankkeen kustannusarvio ja arvioaikataulu hankkeen toteuttamiselle. Hankesuunnitelma on ennen kaikkea rakennuttajan ja kiinteistön haltijan apuväline onnistuneen ja kustannustehokkaan rakennushankkeen toteuttamiseksi. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Hankkeen käynnistäminen

Hankesuunnitelmaa seuraa yleensä rakennuttajan hankepäätös. Autamme tarvittaessa myös hankkeen käynnistämisessä sekä suunnittelijoiden ja myöhemmässä vaiheessa urakoitsijoiden kilpailuttamisessa ja valinnassa. Pitkäaikainen sopimustekninen osaamisemme takaa, että tilaajan toiveet tulevat kuulluksi ja ajamme aina asiakkaidemme etua onnistuneen rakennushankkeen läpiviemiseksi. Palveluitamme ovat lisäksi myös erilaisiin rakennushankkeisiin liittyvien sähköjärjestelmien rakennuttamis-, asennusvalvonta- ja suunnittelutehtävät.

Tarpeettomat kulut kuriin

Kun rakennetaan ja valitaan käytettävät järjestelmät tarpeen mukaan, vältytään sekä yli- että alimitoittamiselta. Uudet energiatehokkaat ratkaisut, vaihtoehtoiset energiamuodot sekä esimerkiksi älykkäät valaistusratkaisut ovat jo tätä päivää. Säästö alkaa oikeista valinnoista, ja niitä valintoja ei tarvitse tehdä yksin.

 

SSEP Finland Oy, laatii kiinteistöjen sähköisten järjestelmien tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat.

Tarvitsetko apua tai lisätietoja?
Onko sinulla projekti tai ongelma, johon tarvitset apua? Ota rohkeasti yhteyttä.
Puh. +358 (0)50 5540 865
toimisto@ssep.fi