Kuntoarviot ja -tutkimukset

Sähkölaitteiston kuntoarviointi tai -tutkimus on loistava apuväline saneeraustarpeen kartoittamiseen sekä kiinteistön pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman pohjaksi

Sähkölaitteistojen kuntoarviot ja -tutkimukset 

Sähkölaitteistojen ja -järjestelmien tekninen käyttöikä vaihtelee 20-50 vuoden välillä. Sähkölaitteiston kuntoarviointi tai -tutkimus on loistava apuväline saneeraustarpeen kartoittamiseen sekä kiinteistön pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman pohjaksi.  

Sähkölaitteiston ylläpito on lakisääteinen velvollisuus 

Sähköturvallisuuslaki velvoittaa kiinteistön haltijaa ylläpitämään sähkölaitteiston turvallisuutta ja poistamaan siellä ilmenevät viat ja häiriöt riittävän nopeasti ennen kuin ne aiheuttavat hengen ja terveyden vaaraa laitteiston käyttäjille. Huolehtimalla ja ennakoimalla laitteiston turvallisuudesta, kiinteistönhaltija huolehtii myös omasta lakisääteisestä velvoitteestaan. 

Sähkölaitteiston kuntoarvion ja -tutkimuksen hyödyt 

Sähkölaitteiston ja järjestelmien oikea-aikainen korvaaminen vähentää kiinteistöhaltijan investointikustannuksia ja pienentää toistuvista viankorjauksista aiheutuvia ylläpitokustannuksia. Todelliseen laitteiston kuntoon perustuva kartoitus toimii myös kiinteistön haltijan apuvälineenä peruskorjaushankkeita suunniteltaessa. Kuntoarviota voidaan myös täydentää tarkemmilla kuormitus-, sähkönkulutus-, tietoliikenne- ja esimerkiksi antennimittauksilla, jolloin puhutaankin laajemmasta kuntotutkimuksesta. Kuntoarvio- ja tutkimus voivat toimia myös tulevien peruskorjaushankkeiden hankesuunnitelman pohjana. 

Kattava raportointi 

SSEP Finland Oy toteuttaa kuntoarviot- ja tutkimukset kaikille sähkölaitteistoluokille ja tarvittaessa myös suurjännitteelle. Raportoimme esiintyneet puutteet sekä sähkölaitteiston kunnon kattavasti ja liitämme raporttiin aina mukaan myös valokuvat ja havaitsemamme kehitysehdotukset kohteesta. Eri laitteiston ja järjestelmien osia arvioidaan raportissa erikseen ja jokaisella järjestelmälle ja osalle annetaan Rakennustieto ry:n ohjeen (RT 18-11131) mukainen kuntoluokitus yhdestä viiteen. 

Kuntoarviota ja -tutkimusta voidaan täydentää myös kustannusarviolla esimerkiksi laitteiston peruskorjaussuunnitelmaa varten 

Sähkölaitteistojen kuntoarvioissa ja -tutkimuksissa yritykseemme ovat luottaneet niin taloyhtiöt, kunnat, teollisuus- kuin jakeluverkkoyhtiötkin. 

SSEP Finland Oy, sähkölaitteistojen ammattilaiset! 

Tarvitsetko apua tai lisätietoja?
Onko sinulla projekti tai ongelma, johon tarvitset apua? Ota rohkeasti yhteyttä.
Puh. +358 (0)50 5540 865
toimisto@ssep.fi