Lämpökuvaus

Sähkölaitteistojen lämpökuvauksesta on tullut merkittävä apu laitteistojen ennenaikaisen vikaantumisen ja sähköpalojen ennaltaehkäisyyn

Sähkölaitteistojen lämpökuvaus  

Säännöllinen lämpökuvaus auttaa havaitsemaan mahdolliset ongelmat ajoissa ennen kuin ne aiheuttavat vakavampaa haittaa tai esimerkiksi tuotantokatkoksia.

Sähkölaitteiston lämpökuvaus voidaan yhdistää myös lakisääteisiin varmennus- ja määräaikaistarkastuksiin tai sähkölaitteistojen kuntotutkimukseen. 

Sähkölaitteiston ylläpito on lakisääteinen velvollisuus 

Sähköturvallisuuslaki velvoittaa kiinteistön haltijaa ylläpitämään sähkölaitteiston turvallisuutta ja poistamaan siellä ilmenevät viat ja häiriöt riittävän nopeasti ennen kuin ne aiheuttavat hengen- ja terveyden vaaraa laitteiston käyttäjille. Huolehtimalla ja ennakoimalla laitteiston turvallisuudesta esimerkiksi lämpökuvauksen avulla, kiinteistönhaltija huolehtii myös omasta lakisääteisestä velvoitteestaan. 

Lämpökuvauksen hyödyt 

Säännöllinen sähkölaitteistojen lämpökuvaus parantaa sähköturvallisuuden tasoa. Sähköurakoitsija vastaa omalta osaltaan suorittamistaan asennuksista ja vastaavasti kiinteistön haltija vastaa laitteiston ylläpidosta. Parhaimmillaan lämpökuvaus auttaa ehkäisemään sähkötapaturmia ja –kuolemia, sähköpaloja sekä laitteistojen vikaantumisesta seuraavia toiminnan keskeytyksiä. Yksikin sähköstä johtunut onnettomuus on liikaa. 

Kattava raportointi 

SSEP Finland Oy suorittaa lämpökuvauksia kaikille sähkölaitteistoluokille ja myös suurjännitteelle. Raportoimme esiintyneet puutteet kattavasti ja liitämme raporttiin aina niin lämpö- kuin valokuvatkin, jolloin puutteet on helppo korjata – ja näin täyttää lain edellyttämä velvollisuus.  

Toimintamme perustuu Henkilöarviointi Seti Oy:n auditoimaan laatuohjeistukseen. 

Lämpökuvauksessa yritykseemme ovat luottaneet niin urakoitsijat, kunnat, teollisuus- kuin jakeluverkkoyhtiötkin. 

SSEP Finland Oy, lämpökuvauksen ammattilaiset! 

Tarvitsetko apua tai lisätietoja?
Onko sinulla projekti tai ongelma, johon tarvitset apua? Ota rohkeasti yhteyttä.
Puh. +358 (0)50 5540 865
toimisto@ssep.fi