Varmennus- ja määräaikaistarkastukset

Sähköturvallisuuden varmistamiseksi on luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteistolle tehtävä varmennustarkastus. Tarkastus tulee tehdä myös tällaisten laitteistojen laajemmille muutostöille - lukuun ottamatta vähäisiä asennuskohteita, joissa ei tarvitse laatia käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa.

Sähkölaitteistoluokkiin kuuluvat käytännössä kaikki paritaloa suuremmat asuinrakennukset tai muut kiinteistöt, jos niiden ylivirtasuoja on yli 35 Ampeeria. Niin kutsuttuihin erikoistiloihin ja erityisosaamista vaativiin laitteistoihin kuuluvat myös räjähdysvaaralliset- ja lääkintätilat sekä suurjännitelaitteistot. Varmennustarkastuksen lisäksi sähkölaitteistoille on tehtävä myös määräaikaistarkastus 5 tai 10 vuoden välein lukuunottamatta asuinrakennuksia.

Lakisääteinen velvollisuus

Sähköturvallisuuslaki velvoittaa varmennus- ja määräaikaistarkastuksiin. Varmennustarkastuksen tilaajana toimii usein sähköasennukset suorittanut sähköurakoitsija. Määräaikaistarkastuksen tilaajana sen sijaan toimii yleensä sähkölaitteiston haltija, joka vastaa usein myös itse kiinteistöstä ja sen ylläpidosta. Pidä siis huolta, että huolehdit tarkastusten tilaamisesta ja täytät näin myös lakisääteiset velvoitteet.

Varmennus- ja määräaikaistarkastuksen hyödyt

Säännöllinen sähkölaitteistojen tarkastaminen parantaa sähköturvallisuuden tasoa. Urakoitsija vastaa omalta osaltaan suorittamistaan asennuksista. SSEP Finland Oy:n suorittaman lakisääteisen tarkastuksen tehtävänä on varmistaa sähköasennusten säädösten- ja määräystenmukaisuus, pyrkiä löytämään sähköturvallisuutta vaarantavat sähköasennukset sekä opastaa sähkölaitteiston rakentajaa ja haltijaa turvallisempaan toimintaan. Parhaimmillaan tarkastukset auttavat ehkäisemään sähkötapaturmia ja – kuolemia, sähköpaloja sekä laitteistojen vikaantumisesta seuraavia toiminnan keskeytyksiä. Yksikin sähköstä johtunut onnettomuus on liikaa.

Laadunvalvonta ja toiminnan periaatteet

SSEP Finland Oy suorittaa varmennus- ja määräaikaistarkastuksia kaikille 1, 2 ja 3 sähkölaitteistoluokille sekä suurjännitteelle. Liitämme raporttiin aina valokuvat kaikista huomatuista puutteista, jolloin puutteet on helppo korjata – ja näin täyttää lain edellyttämä velvollisuus. Toimintamme perustuu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston auditoimaan laatuohjeistukseen.

Varmennus- ja määräaikaistarkastuksissa yritykseemme ovat luottaneet niin urakoitsijat, kunnat, teollisuus- ja jakeluverkkoyhtiöt kuin kantaverkkoyhtiökin.

SSEP Finland Oy, varmennus- ja määräaikaistarkastukset myös suurjännitteelle!

Tarvitsetko apua tai lisätietoja?
Onko sinulla projekti tai ongelma, johon tarvitset apua? Ota rohkeasti yhteyttä.
Puh. +358 (0)50 5540 865
toimisto@ssep.fi