Palveluhinnasto ja toimitusehdot

Palveluhinnasto ja toimitusehdot

Palveluhinnasto

SSEP Finland Oy Tarkastuslomakkeiden sopimusehdot

 

SOPIMUS-, PERUUTUS- JA MAKSUEHDOT

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntija- ja tarkastuspalveluiden osalta laskutus tapahtuu erikseen tilaajan ja toimittajan (SSEP Finland Oy) sopimuksen mukaisesti. Tilaajan puolesta tapahtuvan peruutuksen tulee tapahtua vähintään kaksi (2) viikkoa ennen sovittua toimituksen ajankohtaa. Joka tapauksessa toimittajalla on oikeus laskuttaa vähintään toteutuneet kustannukset toimituksen esiselvitystyöhön ja valmistautumiseen liittyen.

 

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden osalta laskutus tapahtuu heti toimitetun koulutuksen jälkeen. Tilaajan puolesta tapahtuvan koko koulutustilaisuuden peruutuksen tulee tapahtua vähintään kaksi (2) viikkoa ennen sovittua toimituksen ajankohtaa. Joka tapauksessa toimittajalla on oikeus laskuttaa vähintään toteutuneet kustannukset toimituksen esiselvitystyöhön ja valmistautumiseen liittyen.

Tilaajan puolesta tapahtuvan yksittäisten osallistujien peruutuksen tulee tapahtua vähintään neljä (4) arkipäivää ennen sovittua koulutuksen ajankohtaa, jolloin peruutuksesta ei veloiteta. 1-3 päivää ennen koulutusta tulleista peruutuksista veloitetaan 50% koulutuksen hinnasta ja ilmoittamattomista peruutuksista veloitetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

 

Yleiset ehdot

Toimittajan ollessa estynyt suorittamaan työtehtäväänsä, tulee hänen ilmoittaa asiasta viipymättömästi tilaajalle ja sopia uusi mahdollinen toimitusajankohta.

Kaikkien työsuoritusten maksuehdot ovat 14 pvä/netto toimeksiannon tai sen osan päättymisestä, ellei muuta ei ole sovittu.

Muut sopimusehdot sekä toimittajan virhe- ja viivästysvastuu määräytyvät konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 mukaan.

 

MAKSUSUORITUSTEN VIIVÄSTYMINEN

Perintälain mukaisesti (Laki saatavien perinnästä 513/1999 muutettu 10e§, laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista 30/2013 1§) peritään viivästyneestä maksusta 40 € vakiokorvaus (maksumuistutus) 7.11.2013 alkaen (kuluttaja-asiakkailta 5 €). Vakiokorvauksen lisäksi peritään maksusuorituksen myöhästyessä viivästyskorkoa, joka on kuluttaja-asiakkailta 8 % ja yritysasiakkailta 8,5 %.

SSEP Finland Oy lähettää vain yhden maksumuistutuksen vakiokorvauksineen ja sen jälkeen kaikki saatavat siirtyvät automaattisesti perintätoimiston hoidettavaksi. Velkojalle aiheutuvat vakiokorvauksen ylittävät kohtuulliset perintäkulut peritään velalliselta viivästyskorkoineen (513/1999 10§).

Mikäli maksusuorituksenne on myöhässä tai uhkaa viivästyä, olkaa viipymättä yhteydessä henkilöstöömme asian jatkokäsittelyn sopimiseksi.